VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]

Určite poznáte stereotyp mladého študenta, ktorý celé dni vysedáva pred počítačom a namiesto vytvárania určitých spoločenských hodnôt len konzumuje to, čo spoločnosť vytvorila. Konzumný spôsob života je asi najväčším problémom mladých ľudí nielen na Slovensku.[:en]

4th of December 2012 -YESR organised lecture and discussion for students of Rimavská Sobota Business Academy. The main aim was to motivate young people to be active citizens and to show them , that they are their country and if they want to change something, it's up to them.

During the work in teams young students were trying to solve problems under the pressure, argue and be persuasive, that helped them to improve key competences required by nearly all employers.[:][:sk]

Z iniciácie Veľvyslanectva mládeže Slovenskej republiky sa v utorok, 4. decembra, v priestoroch Obchodnej Akadémie – KA Rimavská Sobota uskutočnil neformálny seminár „Byť či nebyť občanom“ zameraný na princípy vytvárania hodnôt pre spoločnosť a aktívnej účasti na verejnom živote, ale i zvýšenie schopností dynamicky riešiť problémy, prezentovať sa a argumentovať. Stretlo sa na ňom asi 25 stredoškolákov z Rimavskosobotského okresu ale aj iných okresov Banskobystrického kraja.

Buď aktívnym občanom

„Z posledných prieskumov vyplývajú informácie, ktoré nám utvrdzujú dobrú teoretickú pripravenosť našich absolventov, ale v oblasti pripravenia sa do praxe a to konkrétne riešenia problémov, schopnosti predať sa na trhu práce, argumentácie, základov psychológie sú vedomosti mladých ľudí vysoko nepostačujúce,“ povedal Daniel Csúr, prezident Veľvyslanectva mládeže Slovenskej republiky.

Študenti si podľa jeho slov vypočuli prednášky, ktoré sa týkajú motivácie byť aktívnymi v spoločnosti a robiť niečo pre svoju komunitu a prebiehali aj aktivity, hry a modelové situácie, kde si mladí ľudia reálne mohli vyskúšať to, ako argumentovať, ako presvedčiť ľudí. Predmetom prednášok bola tiež improvizácia či základy psychológie.

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej Republiky pôsobí od júla 2012. Jeho poslaním je vytvárať  most medzi štátnou správou a študentmi, mapovať možnosti mladých ľudí na cesty do zahraničia a možnosti štúdia. Členská základňa pozostáva z 10-15 ľudí.

[:en]

For leaders of YESR is really inspiring to organise events like that in order to see different points of views and how youngsters can make huge change in the society if you show them the right direction.

[:]