VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]

Čím ďalej, tým viac sme zaplavovaní správami o tom, aké sú sociálne siete nebezpečné najmä kvôli niečomu, čo sa volá kyberšikana. Veľa ľudí tento problém však stále podceňuje a v mnohých prípadoch to má ten najhorší koniec  – smrť mladého človeka.[:en]

Nowdays the threat of cyberbullying is part of our everyday lives. Unfortunately, there are still people who underestimate this kind of  bullying and it can have terrible cosequences – the worst is death of young people.[:][:sk]

Aby sa na Slovensku takýmto prípadom predchádzalo, aby sa rozšírili informácie o kyberšikane a aby tí, ňou postihnutí, mali miesto, kde im pomôžu, bol vytvorený projekt Spoločne proti kyberšikane.

Partnerom v ňom je samozrejme aj Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky, ktoré zastáva názor, že nikto nemá právo šikanovať iného človeka, či už v reálnom svete, alebo virtuálnom priestore.

Viac info o projekte ako aj dotazník o kyberšikane a pomoc nájdete na oficiálnom webe: http://www.stopkybersikane.sk

[:en]

To make sure we can avoid these cases in Slovakia, spread information about cyberbullying and help ones who need it, DAIOP group created the project Together against cyberbullying.

One of the main aims of YESR is to support tolerance, that's why we bacame partner of this project - we think, that no one has the right to bully anyone, doesn't matter if it's in real life or in virtual space.

We will inform you about following events or you can find more on official website of the project : http://www.stopkybersikane.sk/

[:]