VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]

V dňoch 14. až 21. apríla sa vedenie VMSR zúčastnilo madzinárodnej konferencie Non-discrimination in United Europe v Bankyi (Sofia,Bulharsko), kde spolu so zástupcami Bulharska, Albánska, Macedónska, Rumunska a Grécka diskutovalo o problémoch minorít a ich riešení na národnej a medzinárovnej úrovni. Okrem nápadov na nové projekty získalo VMSR aj nových zahraničných partnerov.[:en]

14th - 21st of April 2013 – YESR took part in international training course Non-disrimination in United Europe in Bankya (Sofia, Bulgaria) where together with participants from Albania, Macedonia, Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia and Greece discussed tolerance, problems with miniorities and possible solutions on national and international level. [:][:sk]

Viac info nájdete tu: http://non-discrimination.idanetwork.eu

[:en]

For further information about the project visit http://non-discrimination.idanetwork.eu/

[:]