VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]

Reprezentácia VMSR sa v júli 2012 zúčastnila 8-dňového medzinárodného projektu Intercultural meal and food v Aténach (Grécko) v rámci projektu Mládež v akcii, kde hlavnou témou, ktorú zástupcovia zo Slovenska, Grécka, Malty a Turecka riešili, bola poblematika tolerancie a medzikultúrneho dialógu.

[:en]July 2012 - Representation of YESR participated in Youth in Action project ( Youth Exchange, 8 days) called „Intercultural meal“ in Athens (Greece). Main topic of the project, that was discussed by delegates from Slovakia, Greece, Malta and Turkey, was tolerance and intercultural dialogue.  Besides workshops and discussions, participants took part in the lecture about policy of European Union at the Athens University of Economisc and Business and visited cradle of democracy and philosophy – Acropolis.[:][:sk]

Okrem workshopov a diskusií sa participati zúčastnili aj prednášky na Aténskej univerzite zameranej na politiku Európskej únie a videli miesto, kde sa začala písať história filozofie a demokracie – aténsku Akropolu.

[:]