VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]Veľvylanectvo mládeže Slovenskej Republiky hľadá účastníkov projektu s témou advokácie, ktorý sa bude odohrávať v Litve neďaleko hlavného mesta Vilnius v tréningovom centre "Daugirdiskes" od 4. - 12. novembra.

[:][:sk]

Logo - Veľvyslanectvo

Čo je advokácia?
Advokácia je proces, kedy sa jednotlivec alebo skupina snažia ovplyvňovať verejnú politiku a rozhodnutia o pridelení finančných prostriedkov v rámci politických, ekonomických a sociálnych systémov a inštitúcií. Obhajoba môže zahŕňať mnoho činností, o ktoré má osoba alebo organizácia záujem, vrátane mediálnych kampaní, rozprávania na verejnosti a mnoho iného.

Prečo môže byť pre teba projekt prínosom?
Obhajovanie svojich záujmov a záujmov komunít v ktorých sa dennodenne pohybuješ je základným pilierom demokratickej spoločnosti. Tento seminár ťa naučí ako presadzovať svoje argumenty a obhajovať svoje stanoviská, čo je základným predpokladom úspešného mladého človeka.

Čo získaš?
Mnoho skúseností, informácií a praxe ako obhajovať svoje záujmy. Budeš mať možnosť pracovať v medzinárodnej komunite, zlepšovať svoje komunikačné schopnosti v angličtine , prežiť týždeň s lídrami Veľvyslanectva mládeže Slovenskej Republiky a dostať nový uhol pohľadu.

Čo ma to bude stáť?
Účastník si hradí len 30% cestovných nákladov (cestovné náklady budú refundované počas seminára).
Všetky ostatné náklady ako školiace materiály, strava, ubytovanie, voľnočasové aktivity sú hradné z programu Mládež v Akcii.

Potrebná znalosť angličtiny, keďže bude komunikačným jazykom seminára.

advovacy

Vyplnenú prihlášku a životopis zaslať na office(zavináč)vmsr.sk

4 3 Advocacy- make yourself heard  - Informácie o projekte v angličtine

APPLICATION FORM - prihlasovací formulár

Deadline: 12 september 2013

[:]