VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]

Európa ako jedno mesto. Toto je nápad skupiny mladých ľudí, ktorí by chceli zorganizovať projekt „Hello Europe“ . Hlavným cieľom je to, aby sa Európania zo všetkých krajín spojili. Ako? Jednoducho, pomocou modernej techniky.[:en]

Europe as the one city. That's the idea of group of young people, who would like to organise project called Hello Europe. The main aim is to connect all Europeans. How? Easily via modern technology. In European cities will be palced big screens that will be connectet, so people standing in front of them would be able to see and hear each other.[:][:sk] V európskych metropolách budú umiestnené veľké obrazovky, ktoré budú navzájom prepojené, takže ľudia stojaci pred nimi sa budú môcť vidieť aj počuť. Tieto „páry“ sa však budú každých 30 minút obmieňať.

Chcete vedieť viac? Link je k dispozícii tu: http://www.hello-europe.org/

Čo môžete urobiť vy? Likeujte a zdieľajte tento nápad na Facebooku.

[:en]  These pairs will be changed every 30 minutes. Do you want to know more? Check http://www.hello-europe.org/

Share and like this idea on the Facebook and help Europeans get connected!

[:]