VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]

IUVENTA, slovenský inštitút mládeže, organizovala v dňoch 20. až 22 júna 2013 Fórum inovatívneho učenia v Bratislave. Cieľom konferencie, ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácii pracujúcich s mládežou z celej Európy(medzi nimi nechýbalo ani vedenie VMSR),zástupcovia mnohých významných spoločností a aj minister školstva SR,

[:en]

IUVENTA (Slovak Youth Institute) organised in July 20th - 22nd 2013 international conference for people working in the field of non-formal education and youth. At the end of the conference Slovak minister of education, science, research and sport and representatives of international companies and organisations ( such as Emerson, Microsoft, Dell, Junior Achievement, etc. ) signed  Declaration on recognition of contribution of non-formal education in youth work.[:][:sk]

bolo uznávanie neformálneho vzdelávania ako prostriedku na sebarozvoj a klúčové riešenie nezamestnanosti mladých.V závere konferencie bola podpísaná deklarácia ministrom školstva,vedy,výskumu a športu Dušanom Čaplovičom,

ktorý jej vyjadril svoju podporu a dôveru: "Podpisom Deklarácie Slovensko potvrdzuje, že je aktívnym a platným členom Európskej únie, že si uvedomuje výzvy v oblasti nezamestnanosti mladých, ktorým čelí celá Európa, a vie efektívne a zmysluplne využívať finančné nástroje Európskej únie."

Signatármi deklarácie sa stalo aj mnoho ďalších osobností zastupujúcich spoločnosti ako Dell, Microsoft, ČSOB, Emerson, či Junior Achievement.
Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky plne podporuje podpísanú deklaráciu a verí,že je obrovským pokrokom v oblasti riešenia celoeurópskeho problému - nezamestnanosti mladých.IMG_00000297

IMG_00000294

[:en]

Leaders of YESR took part in that conference, if you want to know more, visit official website http://ilf.sk/ or watch the video: http://www.youtube.com/watch?v=Kc62P_AD0Fk

[:]