VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]V priestoroch vzdelávacieho centra Daugirdiškės v Litve sa od 4 až 12 novembra v rámci projektu pod názvom „Make yourself heard“ uskutočnil seminár na tému obhajoby. Parnerom projektu bolo aj Veľvyslanectvo mládeže SR.[:][:sk]

Cieľom tohto projektu je budovať kapacity miestnych organizácií mládeže v Turecku, Litve, Poľsku, Bulharsku, na Cypre, Slovensku, Slovínsku, Rumúnsku na danú tému, aby sa účinne začala ovplyvňovať miestna a národná politika.

Spomenuté zaležitosti sa konali prostredníctvom zadaní, ktoré aktívne prebiehali od prvého dňa.

Uplatnili sa mnohé taktiky, ako naučiť mladých ľudí rozmýšľať na zadanú tému. Čo je to zastúpiteľstvo, čo sa môže zmeniť uplatnením advokácie, jej ciele a praktické prostriedky, ako aj poznanie etiky v danej profésii.

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky poukázalo na akčný plán budúceho projektu pod názvom „SlovEdUkia.“ Jeho realizácia je plánovaná od 2015-2020 roka v oblasti neformálného vzdelávania.

Cieľom tohto projektu je zapojiť modely neformálneho vzdelávania v procese formálneho vzdelávania, s účelom prakticky pripraviť absolventov v pokračovaní ďalšieho vzdelávania.

Druhou časťou semináru bolo zameranie na lobovanie, kde sa účastníci zoznámili s teoriou komunikácie, verejným hovorom a prácou s médiami.

Účastníci kurzu si odniesli mnoho užitočných informácií využiteľných v praxi, ktoré môžu použiť pri advokácií vlastných mládežníckych projektov.[:]