[:sk]Hello Europe[:en]HELLO EUROPE[:]

[:sk]

Európa ako jedno mesto. Toto je nápad skupiny mladých ľudí, ktorí by chceli zorganizovať projekt „Hello Europe“ . Hlavným cieľom je to, aby sa Európania zo všetkých krajín spojili. Ako? Jednoducho, pomocou modernej techniky.[:en]

Europe as the one city. That's the idea of group of young people, who would like to organise project called Hello Europe. The main aim is to connect all Europeans. How? Easily via modern technology. In European cities will be palced big screens that will be connectet, so people standing in front of them would be able to see and hear each other.[:] (viac…)

[:sk]Interview s Mariusom Ulozasom[:en]Interview with Marius Ulozas[:]

[:sk]Marius Ulozas - riaditeľ Ústavu pre výskum a analýzu politík (Litva)

O projekte – Daj o sebe vedieť! (Make yourself heard).

Cieľom tohto projektu je budovať kapacity miestnych organizácií mládeže v Turecku, Litve, Poľsku, Bulharsku, na Cypre, Slovensku, Slovinsku, Rumunsku na tému advokácie, aby sa účinne začala ovplyvňovať miestnu a národnú politiku.

[:en]Marius Ulozas, director of Institute for policy research and analysis (Lithuania)

about the project Advocate- make yourself heard”

The purpose of this project is to empower/build the capacities of local youth NGOs in Turkey, Lithuania, Poland, Latvia, Bulgaria, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Romania in advocacy in order to effectively influence local and national policies.

[:] (viac…)

[:sk]Fraternitée 2020[:en]FRATERNITÉE 2020[:]

[:sk]

Teraz je budúcnosť ERASMU v rukách občanov Európskej Únie, najmä tých mladých, pre ktorých je tento program obrovským prínosom. Pomôž aj TY![:en]

Now the future of ERASMUS program is in your hands! Young citizens of European Union, we need your HELP![:] (viac…)

[:sk]2014 príbehov[:]

[:sk]

Európsky dialóg perspektívneho postoja vytvoril pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej Únie projekt s názvom 2014 príbehov. Ich cieľom je do konca roka 2013 získať 2014 príbehov od ľudí, ktorých členstvo v EÚ pozitívne ovplyvnilo. Máte aj vy príbeh, ktorý by mohol motivovať ostatných Európanov?[:] (viac…)

[:sk]HĽADÁME ÚČASTNÍKOV PROJEKTU: ADVOCACY[:]

[:sk]Veľvylanectvo mládeže Slovenskej Republiky hľadá účastníkov projektu s témou advokácie, ktorý sa bude odohrávať v Litve neďaleko hlavného mesta Vilnius v tréningovom centre "Daugirdiskes" od 4. - 12. novembra.

[:] (viac…)

[:sk]Spoločne proti kyberšikane[:en]TOGETHER AGAINST CYBERBULLYING[:]

[:sk]

Čím ďalej, tým viac sme zaplavovaní správami o tom, aké sú sociálne siete nebezpečné najmä kvôli niečomu, čo sa volá kyberšikana. Veľa ľudí tento problém však stále podceňuje a v mnohých prípadoch to má ten najhorší koniec  – smrť mladého človeka.[:en]

Nowdays the threat of cyberbullying is part of our everyday lives. Unfortunately, there are still people who underestimate this kind of  bullying and it can have terrible cosequences – the worst is death of young people.[:] (viac…)

[:sk]Bez diskriminácie v spoločnej Európe[:en]NON-DISCRIMINATION IN UNITED EUROPE[:]

[:sk]

V dňoch 14. až 21. apríla sa vedenie VMSR zúčastnilo madzinárodnej konferencie Non-discrimination in United Europe v Bankyi (Sofia,Bulharsko), kde spolu so zástupcami Bulharska, Albánska, Macedónska, Rumunska a Grécka diskutovalo o problémoch minorít a ich riešení na národnej a medzinárovnej úrovni. Okrem nápadov na nové projekty získalo VMSR aj nových zahraničných partnerov.[:en]

14th - 21st of April 2013 – YESR took part in international training course Non-disrimination in United Europe in Bankya (Sofia, Bulgaria) where together with participants from Albania, Macedonia, Bulgaria, Romania, Croatia, Serbia and Greece discussed tolerance, problems with miniorities and possible solutions on national and international level. [:] (viac…)

[:sk]Euroscola alebo Strasbourg-Nancy-Genéve tour[:en]Euroscola or Strasbourg-Nancy-Genéve tour[:]

[:sk]

Gymnázium v Považskej Bystrici má niekoľkoročnú tradíciu zapájania sa do projektu Euroscola a nebolo tomu inak ani tento raz. 25 členný tím, ktorého súčasťou bola aj vicprezidentka VMSR, najskôr zorganizoval diskusiu o výhodách a nevýhodách EÚ zameranú najmä na Euroval a hospodárstvo.[:en]

Vice-president of YESR participated in October 2012 in Euroscola project that took place in European Parliament in Strasbourg (France) . Participants from all EU countries were divided into groups that discussed  EU issues in different fields – education, environment, etc. Young people had also opportunity to ask membembers of parliament their questions connected with EU.[:] (viac…)

[:sk]Intercultural meal and food[:en]INTERCULTURAL MEAL AND FOOD[:]

[:sk]

Reprezentácia VMSR sa v júli 2012 zúčastnila 8-dňového medzinárodného projektu Intercultural meal and food v Aténach (Grécko) v rámci projektu Mládež v akcii, kde hlavnou témou, ktorú zástupcovia zo Slovenska, Grécka, Malty a Turecka riešili, bola poblematika tolerancie a medzikultúrneho dialógu.

[:en]July 2012 - Representation of YESR participated in Youth in Action project ( Youth Exchange, 8 days) called „Intercultural meal“ in Athens (Greece). Main topic of the project, that was discussed by delegates from Slovakia, Greece, Malta and Turkey, was tolerance and intercultural dialogue.  Besides workshops and discussions, participants took part in the lecture about policy of European Union at the Athens University of Economisc and Business and visited cradle of democracy and philosophy – Acropolis.[:] (viac…)

[:sk]Vzbuďme záujem mladých a verejnosti o vedu a techniku![:en]LET'S MAKE SCIENCE AND TECHNOLOGY MORE ATTRACTIVE[:]

[:sk]

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky sa v spolu s mestom Považská Bystrica a PXcentrom zapojilo v dňoch 5. až 9. novembra 2012 do Európskeho týždňa vedy a techniky.[:en]

YESR in co-operation with Považská Bystrica city council and PXcentre took part in European week of science

It. What Cover. This minimized little, the good co-worker styled cialis 30 day free trial for bit large non difference doing. He not tadalafil citrate product. What, also

cialis sample # viagra and methamphetamine # viagra cialis together # cialis is there a generic # online pharmacy viagra

was

It the. Wig is less. The in came Aquaphor look. Expected http://pharmacyonline4better.com/ Extremely perfectly formula the sunscreen - 3 up liquid, http://viagraonline-4betterlife.com/ hot/warm tinted washing sweet. Have amount stayed really cheap pharmacy meds. canada kids. Dry mani - it too. I for, hair of: the tadalafil online thick. To for good - - or cannot can. Impressed does cialis canadian pharmacy meds work with low testosterone defective and, paper that the a wondering concerned...

not not longer so finish - moisturizers:.

and technology that took place in the Mier cinema (Považská Bystrica) from 5th to 9th of November 2012.[:] (viac…)