[:sk]Hello Europe[:en]HELLO EUROPE[:]

[:sk]

Európa ako jedno mesto. Toto je nápad skupiny mladých ľudí, ktorí by chceli zorganizovať projekt „Hello Europe“ . Hlavným cieľom je to, aby sa Európania zo všetkých krajín spojili. Ako? Jednoducho, pomocou modernej techniky.[:en]

Europe as the one city. That's the idea of group of young people, who would like to organise project called Hello Europe. The main aim is to connect all Europeans. How? Easily via modern technology. In European cities will be palced big screens that will be connectet, so people standing in front of them would be able to see and hear each other.[:] (viac…)

[:sk]Interview s Mariusom Ulozasom[:en]Interview with Marius Ulozas[:]

[:sk]Marius Ulozas - riaditeľ Ústavu pre výskum a analýzu politík (Litva)

O projekte – Daj o sebe vedieť! (Make yourself heard).

Cieľom tohto projektu je budovať kapacity miestnych organizácií mládeže v Turecku, Litve, Poľsku, Bulharsku, na Cypre, Slovensku, Slovinsku, Rumunsku na tému advokácie, aby sa účinne začala ovplyvňovať miestnu a národnú politiku.

[:en]Marius Ulozas, director of Institute for policy research and analysis (Lithuania)

about the project Advocate- make yourself heard”

The purpose of this project is to empower/build the capacities of local youth NGOs in Turkey, Lithuania, Poland, Latvia, Bulgaria, Cyprus, Slovakia, Slovenia, Romania in advocacy in order to effectively influence local and national policies.

[:] (viac…)

[:sk]Fraternitée 2020[:en]FRATERNITÉE 2020[:]

[:sk]

Teraz je budúcnosť ERASMU v rukách občanov Európskej Únie, najmä tých mladých, pre ktorých je tento program obrovským prínosom. Pomôž aj TY![:en]

Now the future of ERASMUS program is in your hands! Young citizens of European Union, we need your HELP![:] (viac…)

[:sk]2014 príbehov[:]

[:sk]

Európsky dialóg perspektívneho postoja vytvoril pri príležitosti 10. výročia vstupu Slovenska do Európskej Únie projekt s názvom 2014 príbehov. Ich cieľom je do konca roka 2013 získať 2014 príbehov od ľudí, ktorých členstvo v EÚ pozitívne ovplyvnilo. Máte aj vy príbeh, ktorý by mohol motivovať ostatných Európanov?[:] (viac…)

[:sk]„One Image, One Message“ - poď s VMSR do Srbska! [:en]„One Image, One Message“ - poď s VMSR do Srbska! [:]

[:sk]Kultúrna diverzita, láska, odlišnosť, tolerancia, rovnosť... Aj toto sú jedni zo základných piliérov Európy, ktorú spoločne budujeme. [:] (viac…)

[:sk]Advocacy - Make yourself Heard - Lithuania[:]

[:sk]V priestoroch vzdelávacieho centra Daugirdiškės v Litve sa od 4 až 12 novembra v rámci projektu pod názvom „Make yourself heard“ uskutočnil seminár na tému obhajoby. Parnerom projektu bolo aj Veľvyslanectvo mládeže SR.[:] (viac…)

[:sk]ROCK THE UNION – náš nový partner[:en]ROCK THE UNION – meet our new partner[:]

[:sk]VMSR sa minulý týždeň stalo partnerom zaujímavého projektu s názvom ROCK THE UNION. O čo ide? Skupina mladých ľudí bude na turné od Októbra 2013 do mája 2014, kedy ich autobus navštívi všetky členské štáty Európskej Únie, aby rozšíril informácie o voľbách do Európskeho Parlamentu, ktoré sa uskutočnia v roku 2014.[:en]Last week YESR became partner in the project ROCK THE UNION. What is it about? Group of young people will be on the tour from October 2013 till May 2014, when their bus goes through all European Union member states to raise awarenes about Europian Parliament elections in 2014.[:] (viac…)

[:sk]HĽADÁME ÚČASTNÍKOV PROJEKTU: ADVOCACY[:]

[:sk]Veľvylanectvo mládeže Slovenskej Republiky hľadá účastníkov projektu s témou advokácie, ktorý sa bude odohrávať v Litve neďaleko hlavného mesta Vilnius v tréningovom centre "Daugirdiskes" od 4. - 12. novembra.

[:] (viac…)

[:sk]Spoločne proti kyberšikane[:en]TOGETHER AGAINST CYBERBULLYING[:]

[:sk]

Čím ďalej, tým viac sme zaplavovaní správami o tom, aké sú sociálne siete nebezpečné najmä kvôli niečomu, čo sa volá kyberšikana. Veľa ľudí tento problém však stále podceňuje a v mnohých prípadoch to má ten najhorší koniec  – smrť mladého človeka.[:en]

Nowdays the threat of cyberbullying is part of our everyday lives. Unfortunately, there are still people who underestimate this kind of  bullying and it can have terrible cosequences – the worst is death of young people.[:] (viac…)

[:sk]Fórum inovatívneho učenia[:en]INNOVATIVE LEARNING FORUM[:]

[:sk]

IUVENTA, slovenský inštitút mládeže, organizovala v dňoch 20. až 22 júna 2013 Fórum inovatívneho učenia v Bratislave. Cieľom konferencie, ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácii pracujúcich s mládežou z celej Európy(medzi nimi nechýbalo ani vedenie VMSR),zástupcovia mnohých významných spoločností a aj minister školstva SR,

[:en]

IUVENTA (Slovak Youth Institute) organised in July 20th - 22nd 2013 international conference for people working in the field of non-formal education and youth. At the end of the conference Slovak minister of education, science, research and sport and representatives of international companies and organisations ( such as Emerson, Microsoft, Dell, Junior Achievement, etc. ) signed  Declaration on recognition of contribution of non-formal education in youth work.[:] (viac…)