Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

O Veľvyslanectve

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky je organizácia zastupujúca občanov Slovenskej republiky v zahrahraničí na území Slovenskej Republiky.

Veľvyslanectvo mládeže SR bolo založené v júli roku 2012 ako prvá obdobná inštitúcia v celej Európe.

Hlavnými cieľmi VMSR je:

  • Zastupovanie mládeže v styku s inštitúciami na národnej a medzinárodnej úrovni.
  • Vzdelávanie a vysielanie aktívnych mladých ľudí na zahraničné výmeny a tréningy.
  • Spolupráca so slovenskými a zahraničnými vládnymi aj mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s mládežou.
  • Podpora a promovanie aktívneho občianstva, tolerancie a neformálneho vzdelávania.
  • Motivovanie a podporovanie mladých ľudí.
  • Informovanie mládeže o možnostiach, ktoré vyplývajú z ich statusu občana Európskej Únie.
  • Vytváranie lokálnych, národných a medzinárodných projektov.
  • Budovanie kľúčových kompetencií (prezentačné, argumentačné, organizačné zručnosti…) u mladých ľudí a zvýšenie ich šance uplatniť sa na trhu práce.

Osobné stretnutie je možné realizovať po dohodne e-mailom alebo telefonickom kontakte.

Veľvyslanectvo mládeže SR nie je viazané na činnosť Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky a operuje nezávisle od štátnych orgánov a organizácií a pracuje vo forme o. z.

Partneri