VEĽVYSLANECTVO MLÁDEŽE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Youth Embassy of Slovak Republic

[:sk]Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky je organizácia zastupujúca občanov Slovenskej republiky v zahrahraničí na území Slovenskej Republiky.

Veľvyslanectvo mládeže SR bolo založené v júli roku 2012 ako prvá obdobná inštitúcia v celej Európe.

Hlavnými cieľmi VMSR je:

Osobné stretnutie je možné realizovať po dohodne e-mailom alebo telefonickom kontakte.

Veľvyslanectvo mládeže SR nie je viazané na činnosť Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej Republiky a operuje nezávisle od štátnych orgánov a organizácií a pracuje vo forme o. z.[:en]Establishment of Youth Embassy of Slovak Republic (YESR) is an institution representing the citizens of Slovak Republic abroad and in the territory of Slovakia

Youth Embassy of Slovak Republic was established in July 2012 as a first organisation sui generis in Europe.

Main objectives of YESR are:

Meetings by appointment through e-mail or phone.

The Youth Embassy of SR is not connected to the activities of the Ministry of Foreign Affairs of Slovak Republic and government authorities and operates independently within a form of a c. a.[:]