Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Vzbuďme záujem mladých a verejnosti o vedu a techniku!

2. apríl 2013

Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky sa v spolu s mestom Považská Bystrica a PXcentrom zapojilo v dňoch 5. až 9. novembra 2012 do Európskeho týždňa vedy a techniky.

V priestoroch kina Mier v Považskej Bystrici bolo pre verejnosť pripravených množstvo aktivít v prevedení študentov Gymnázia a študentov Strednej priemyselnej školy. Návštevníci mali možnosť vidieť pitvu dážďovky, robotický futbal, chemické pokusy, mohli si vyskúšať mikroskopovanie, rôzne logické hračky, dozvedieť sa niečo z tajov vesmíru, či pozrieť si výstavu fotografií od amatérskeho astronóma Borisa Kardoša.

Akcia zožala úspech a žiaci,študenti i širšia verejnosť pochopili, že veda nie je len o nudných vzorcoch a poučkách…

Partneri