Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Interview s Mariusom Ulozasom

19. august 2016

Marius Ulozas – riaditeľ Ústavu pre výskum a analýzu politík (Litva)

O projekte – Daj o sebe vedieť! (Make yourself heard).

Cieľom tohto projektu je budovať kapacity miestnych organizácií mládeže v Turecku, Litve, Poľsku, Bulharsku, na Cypre, Slovensku, Slovinsku, Rumunsku na tému advokácie, aby sa účinne začala ovplyvňovať miestnu a národnú politiku.

Výsledky, ktoré sa chcú dosiahnuť:

 • Aby mimovládne organizácie mládeže v týchto krajinách dosiahli zručnosti a vedomosti, ako sa aktívne zapojiť do rozhodovacích procesov na národnej a miestnej úrovni.
 • Zvýšená znalosť / porozumenie mimovládnych organizácií mládeže s ohľadom na národné / európske právne predpisy a politiky mládeže.
 • Nadviazať kontakty / siete medzi mládežníckymi organizáciami na medzinárodnej úrovni.
 • Zastupiteľske aktivity vykonávané a riadené mládežníckymi organizáciami na miestnej úrovni.
 • Zvýšenie povedomia verejnosti o dôležitých otázkach týkajúcich sa mládeže.
 • Zvýšenie komunikácie medzi orgánmi verejnej správy a mimovládnych organizácií mládeže.
 • Vzhľadom na to, že máš množstvo skúsenosti s projektami, v ktorom perióde si sa začal venovať spomenutému projektu?

Zapojený som do práce s mládežou takmer desať rokov, a posledných niekoľko rokov som sa sústredil na rozvoj politiky mládeže v Európe a na budovanie kapacít mimovládnych mladistvých organizácii, aby sa stali vokálnými zástupcami mládežníckych potrieb.

 • Kto pomohol s financiami?

Seminár bol financovaný Litovskou národnou agentúrou komisie Európskej Mládeže v akcii, ktorá podporuje mladistvú mobilitu a neformálne vzdelávanie. Viac informácii o programe sú poskytnuté na: http://ec.europa.eu/youth/youth-in-action-programme/overview_en.htm

 • Z ktorých krajín máte partnerov?

Tomuto projektu sa alokalizovalo 9 partnerov z rôznych európskych krajín: Litvy, Turecka, Lotyšska, Bulharska, z Kypru, Slovenska, Slovínska, Rumunska a Poľska. Niektoré organizácie sú národné rady mládeže – zástupcovia mládeže na národnej úrovni v Bulharsku, Slovinsku a Rumúnsku. Ostatné organizácie pracujú v rôznych oblastiach súvisiacich s mládežou a mali záujem na vybudovanie kapacít aby sa uplatnilo zastupiteľstvo efektívne.

 • V koľkych projektoch si sa zúčastnil?

Je veľmi ťažké odpovedať na túto otázku. Zúčastnil som sa na niekoľkých seminároch v roku 2003 a dostal som inšpiráciu sa učiť, zvýšovať povedomie verejnosti o problematiky mládeže.

To ma viedlo k aktivite v rámci Medzinárodnej organizácie mládeže „Mládež pre výmenu a porozumenie“, neskôr – Európske fórum mládeže a litovskej Národnej rady mládeže. Teraz pracujem ako tréner, zúčastňujem sa na viac ako 70 vzdelávacích aktivít každý rok.

 • Ktoré krajiny si navštívil iba kvôli partnerskym projektom?

Pri práci s mládežou som navštívil viac ako 40 krajín v Európe i štáty mimo Európy. Bol som účastníkom na mnohých konferenciach v Číne a Etiopii. To mi pomohlo, aby som sa zoznámil s mnohými zaujímavými a inšpirativnými ľuďmi, nadobudnúť povedomie citlivosti a globálnych problémov. Medzinárodná spolupráca je skvelý spôsob, ako sa dozvedieť o problematík sveta, spoznať lepšie seba a ostatných.

 • Čo chceš dosiahnúť prostredníctvom týchto projektov?

Začal som svoju medzinárodnú mládežnícku prácu, predovšetkým v oblasti kultúrnej výmeny a riešení konfliktov, ale primárne sa zameriavam na rozvoj mládežníckej politiky, výskumu a budovanie kapacít mimovládnych mládežníckych organizácii. Hlavným cieľom je posilňovanie dialógu medzi rôznými hierarchickými stupňami.

 • Čo by ste odporúčili ostatným?

Dare to dream big, make the most of your time, take up the challenges coming your way, and enjoy it!

ulozas

Partneri