Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Spoločne proti kyberšikane

20. august 2013

Čím ďalej, tým viac sme zaplavovaní správami o tom, aké sú sociálne siete nebezpečné najmä kvôli niečomu, čo sa volá kyberšikana. Veľa ľudí tento problém však stále podceňuje a v mnohých prípadoch to má ten najhorší koniec  – smrť mladého človeka.

Aby sa na Slovensku takýmto prípadom predchádzalo, aby sa rozšírili informácie o kyberšikane a aby tí, ňou postihnutí, mali miesto, kde im pomôžu, bol vytvorený projekt Spoločne proti kyberšikane.

Partnerom v ňom je samozrejme aj Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky, ktoré zastáva názor, že nikto nemá právo šikanovať iného človeka, či už v reálnom svete, alebo virtuálnom priestore.

Viac info o projekte ako aj dotazník o kyberšikane a pomoc nájdete na oficiálnom webe: http://www.stopkybersikane.sk

Partneri