Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

InterCITY – Leipzig Nemecko

1. júl 2013

Nemecká národná agentúra pre program Mládež v akcii JUGEND für Europa zogranizovala už po 3. krát konferenciu s názvom InterCITY. Táto konferencia privítala 90 participantov s viac než 10 členských štátov Európskej únie,

aby spoločne rokovali o stratégií mládežníckych politík. Hlavnou úlohou tejto konferencie bolo zefektívnenie spolupráce mládežníckych oganizácií a samospráv s podporou Európskych štruktúr. Ako reprezentant Veľvyslanectva sa na nej zúčastnil jej prezident Daniel Csúr, ktorý viedol i prednášku o „spájaní štátnych šturktúr a mládežníckych organizácií“ . Hlavným výstupom z tejto konferencie je implementácia dobre fungujúcich modelov zo zahraničia na Slovenské pomery a poskytovanie poradenstva pre mládežnícke organizácie pri ich rozvoji.

Partneri