Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Fórum inovatívneho učenia

3. júl 2013

IUVENTA, slovenský inštitút mládeže, organizovala v dňoch 20. až 22 júna 2013 Fórum inovatívneho učenia v Bratislave. Cieľom konferencie, ktorej sa zúčastnili zástupcovia organizácii pracujúcich s mládežou z celej Európy(medzi nimi nechýbalo ani vedenie VMSR),zástupcovia mnohých významných spoločností a aj minister školstva SR,

bolo uznávanie neformálneho vzdelávania ako prostriedku na sebarozvoj a klúčové riešenie nezamestnanosti mladých.V závere konferencie bola podpísaná deklarácia ministrom školstva,vedy,výskumu a športu Dušanom Čaplovičom,

ktorý jej vyjadril svoju podporu a dôveru: „Podpisom Deklarácie Slovensko potvrdzuje, že je aktívnym a platným členom Európskej únie, že si uvedomuje výzvy v oblasti nezamestnanosti mladých, ktorým čelí celá Európa, a vie efektívne a zmysluplne využívať finančné nástroje Európskej únie.“

Signatármi deklarácie sa stalo aj mnoho ďalších osobností zastupujúcich spoločnosti ako Dell, Microsoft, ČSOB, Emerson, či Junior Achievement.
Veľvyslanectvo mládeže Slovenskej republiky plne podporuje podpísanú deklaráciu a verí,že je obrovským pokrokom v oblasti riešenia celoeurópskeho problému – nezamestnanosti mladých.IMG_00000297

IMG_00000294

Partneri