Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Spojme hlavy pre sieť

3. júl 2013

Rada mládeže trenčianskeho kraja organizovala dňa 5.-6. júna 2013 (Milochov) v spolupráci s Iuventou a OZ Mladí pre Považskú workshop spojený s diskusiou s cieľom vytvoriť nové partnerstvá medzi regionálnymi organizáciami pracujúcimi s mládežou. Zastúpenie malo aj VMSR , ktoré získalo nových partnerov.

Partneri