Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Euroscola alebo Strasbourg-Nancy-Genéve tour

1. júl 2013

Gymnázium v Považskej Bystrici má niekoľkoročnú tradíciu zapájania sa do projektu Euroscola a nebolo tomu inak ani tento raz. 25 členný tím, ktorého súčasťou bola aj vicprezidentka VMSR, najskôr zorganizoval diskusiu o výhodách a nevýhodách EÚ zameranú najmä na Euroval a hospodárstvo. Diskutujúci museli dospieť ku konsenzu a napokon im fungovanie Európskej únie a bežný život europoslanca priblížil Peter Šťastný.

Po tom, čo študenti zapojení do projektu vytvorili prácu o tomto ročníku Euroscoly na GymPB im ostávalo len dúfať, že zaujme ľudí v EP. Po nekonečnom čakaní prišla v októbri 2012 pozvánka do hlavného sídla Európskeho parlamentu v Strasbourgu, kde po príchode študenti zasadali do jednotlivých komisií (školstvo, životné prostredie, …), diskutovali o téme, ktorá im bola pridelená a v hlavnej rokovacej sále odprezentovali závery, na ktorých sa dohodli. Okrem toho mali možnosť klásť otázky predstaviteľom EP.

Po náročnom dni sa študenti presunuli do historického francúzskeho mesta Nancy a odtiaľ po 2 dňoch do švajčiarskej Genéve, európskeho sídla Organizácie spojených národov (OSN).

Partneri