Veľvyslanectvo mládeže
Slovenskej republiky

Intercultural meal and food

30. jún 2013

Reprezentácia VMSR sa v júli 2012 zúčastnila 8-dňového medzinárodného projektu Intercultural meal and food v Aténach (Grécko) v rámci projektu Mládež v akcii, kde hlavnou témou, ktorú zástupcovia zo Slovenska, Grécka, Malty a Turecka riešili, bola poblematika tolerancie a medzikultúrneho dialógu.

Okrem workshopov a diskusií sa participati zúčastnili aj prednášky na Aténskej univerzite zameranej na politiku Európskej únie a videli miesto, kde sa začala písať história filozofie a demokracie – aténsku Akropolu.

Partneri